Tin Ngân hàng - Tiền tệ

Loạt chính sách vừa ban hành cuối năm 2021 sẽ ảnh hưởng thế nào đến hoạt động ngân hàng trong năm 2022?  - Ngân hàng và Tiền tệ  - Cafef.vn

10/01/2022 06:27
 

1. Quy định duy trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với các TCTD nhà nước

Ngày 28/12/2021, NHNN ban hành Thông tư số 21/2021/TT-NHNN quy định về việc TCTD nhà nước duy trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội (VBSP) thay thế cho Thông tư số 23/2013/TT-NHNN và Thông tư số 41/2015/TT-NHNN.

Theo đó các ngân hàng phải duy trì số dư tiền gửi bằng 2% số dư nguồn vốn huy động bằng Đồng Việt Nam tại thời điểm 31/12 của năm trước tại VBSP. Thông tư 21 điều chỉnh giảm mức phí huy động vốn (%/năm) từ 1,35% xuống 1,3% so với quy định cũ. Ngoài ra, Thông tư 21 cũng bổ sung quy định việc gửi tiền, điều chỉnh bổ sung hoặc rút số dư tiền gửi tại VBSP đối với TCTD bị kiểm soát đặc biệt hoặc có quyết định chấm dứt kiểm soát đặc biệt.

Cụ thể, trường hợp TCTD được NHNN quyết định chấm dứt kiểm soát đặc biệt thì TCTD thực hiện duy trì số dư tiền gửi tại VBSP kể từ năm tiếp theo năm có quyết định chấm dứt kiểm soát đặc biệt (Điểm a khoản 4 Điều 5). Trường hợp TCTD bị kiểm soát đặc biệt trong khi đang duy trì số dư tiền gửi tại VBSP, TCTD được rút toàn bộ số dư tiền gửi tại VBSP trong thời gian tối đa 3 tháng kể từ ngày bị kiểm soát đặc biệt (Điểm b khoản 4 Điều 5).

Tuy nhiên, không phải tất cả các ngân hàng phải duy trì số dư tiền gửi tại VBSP. Quy định duy trì số dư tiền gửi tại VBSP chỉ áp dụng đối với các NHTM do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và các NHTM cổ phần do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. Theo đó, chỉ các ngân hàng như Agribank, Vietinbank, Vietcombank, BIDV,…bị chi phối bởi Thông tư 21.

Mục tiêu của việc duy trì số dư tiền gửi của các ngân hàng tại VBSP nhằm thực hiện tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác để phục vụ sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện đời sống góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói, giảm nghèo, ổn định xã hội.

Thông tư số 21/2021/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/02/2022.

2. Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của NHNN

Ngày 29/12/2021, NHNN ban hành Thông tư số 22/2021/TT-NHNN (Thông tư 22) thay thế Thông tư số 43/2011/TT-NHNN ngày 20/12/2011 quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu trong ngành Ngân hàng. Điểm khác biệt nổi bật của Thông tư 22 là quy định mới chỉ áp dụng đối với các đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức thuộc NHNN và các cá nhân, tổ chức thực hiện nhiệm vụ lưu trữ hồ sơ, tài liệu của NHNN.

Như vậy, các TCTD sẽ được quyền tự quyết định thời gian bảo quản, lưu trữ hồ sơ phát sinh tại tổ chức mình. Tuy nhiên, các TCTD hoàn toàn có thể vận dụng Thông tư 22 và điều chỉnh cho phù hợp với đặc thù tổ chức, hoạt động của TCTD. Ngoài ra, Thông tư 22 phân loại các hồ sơ, tài liệu thành 27 nhóm thay vì là 25 nhóm như quy định cũ.

Thông tư số 22/2021/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2022.

3. Quy định giao dịch ngoại tệ giữa NHNN và TCTD được phép hoạt động ngoại hối

Ngày 31/12/2021, NHNN ban hành Thông tư số 26/2021/TT-NHNN thay thế Thông tư số 02/2012/TT-NHNN quy định giao dịch hối đoái giữa NHNN và các TCTD. Nhìn chung, Thông tư 26 sửa đổi, bổ sung một số nội dung so với quy định cũ. Quy định mới tạo độ mở và giúp NHNN điều hành linh hoạt hơn. Thông tư 26 bổ sung thêm giao dịch quyền chọn bên cạnh giao dịch giao ngay, giao dịch kỳ hạn, giao dịch hoán đổi và các loại hình giao dịch khác do NHNN quyết định trong từng thời kỳ. Kỳ hạn của giao dịch thực hiện theo Thông báo của NHNN thay vì là sự thỏa thuận giữa NHNN và TCTD trong phạm vi từ 03 đến 365 ngày như Thông tư cũ. Thay thế phương tiện giao dịch thông qua hệ thống giao dịch điện tử của hãng "Reuters Dealing" bằng "Refinitiv".

Thông tư số 20/2021/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/01/2022.

4. Sửa đổi, bổ sung quy định về kiểm toán độc lập đối với TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi chung là "TCTD")

Ngày 31/12/2021, NHNN ban hành Thông tư số 24/2021/TT-NHNN (Thông tư 24) sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 quy định về kiểm toán độc lập đối với TCTD. Thông tư 24 bãi bỏ khoản 9 Điều 11 về điều kiện đối với tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán TCTD, tạo độ mở cho ngân hàng trong việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập và các tổ chức kiểm toán độc lập cũng được hưởng lợi do mở rộng đối tượng khách hàng. Theo quy định mới, TCTD được phép lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập trong năm trước liền kề và năm kiểm toán đã/đang thực hiện dịch vụ cho TCTD như định giá tài sản, tư vấn quản lý, tư vấn tài chính, tư vấn quản lý rủi ro.

Ngoài ra, Thông tư 24 cũng giản lược, giảm bớt thủ tục hành chính trong việc báo cáo tổ chức kiểm toán độc lập được lựa chọn cho NHNN. Sau khi TCTD đã lựa chọn được tổ chức kiểm toán độc lập, TCTD gửi thông báo bằng văn bản cho NHNN (thông qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) mà không phải gửi đồng thời cho NHNN và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trưng ương nơi TCTD đặt trụ sở chính.

Thông tư số 24/2021/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2022.

5. Sửa đổi, bổ sung quy định hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất của NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (CN NHNNg)

Ngày 31/12/2021, NHNN ban hành Thông tư số 25/2021/TT-NHNN (Thông tư 25) sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2015/TT-NHNN ngày 06/01/2015 quy định hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất của NHTM, CN NHNNg. Thông tư 25 sửa đổi, bổ sung ba nội dung nổi bật.

Thứ nhất, bổ sung thêm đối tượng bị điều chỉnh bởi Thông tư 01/2015/TT-NHNN là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức sở hữu trái phiếu Chính phủ phát hành bằng Đồng Việt Nam tại thị trường trong nước (Điểm c khoản 2 Điều 2).

Thứ hai, bổ sung thêm quy định về kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất bằng phương tiện điện tử. Cụ thể, Thông tư 25 yêu cầu NHTM, CN NHNNg kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất bằng phương tiện điện tử phải xây dựng quy trình kinh doanh, cung ứng sản phẩm phát sinh lãi suất bằng phương tiện điện tử phù hợp với quy định Thông tư 01/2015/TT-NHNN, quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, pháp luật về giao dịch điện tử và các quy định pháp luật liên quan, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin khách hàng và an toàn hoạt động (Khoản 1 Điều 4a).

Các thông tin liên quan đến việc kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất bằng phương thức điện tử phải được lưu trữ đầy đủ (Khoản 2, Điều 4a). Việc bổ sung thêm phương thức điện tử phù hợp với định hướng chuyển đổi số ngành ngân hàng mà NHNN đã đề ra tại Quyết định 810/QĐ-NHNN.

Thứ ba, đối với những ngân hàng đã áp dụng Thông tư số 41/2016/TT-NHNN thì hoạt động kinh doanh, cung ứng và sử dụng sản phẩm phái sinh lãi suất cũng phải tuân thủ quy định của Thông tư số 41/2016/TT-NHNN. Đối với các ngân hàng chưa áp dụng Thông tư số 41/2016/TT-NHNN thì tiếp tục đảm bảo tuân thủ giới hạn về hoạt động kinh doanh, cung ứng và sử dụng sản phẩm phái sinh lãi suất theo quy định cũ.

Thông tư số 25/2021/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/02/2022.

6. Sửa đổi, bổ sung quy định xếp hạng TCTD, CN NHNNg

Ngày 31/12/2021, NHNN ban hành Thông tư số 23/2021/TT-NHNN (Thông tư 23) sửa đổi, bổ sung Thông tư số 52/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định xếp hạng TCTD, CN NHNNg. Thông tư 23 điều chỉnh giải thích từ ngữ liên quan tỷ lệ an toàn vốn để phù hợp với các quy định hiện hành và quy định đã bị bãi bỏ. Cụ thể, các nội dung liên quan xác định tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Thông tư số 36/2014/TT-NHNN (đã hết hiệu lực thi hành) được loại bỏ.

Thông tư 23 cũng điều chỉnh các giá trị định lượng ở từng ngưỡng tính điểm các TCTD, CN NHNNg của mô hình CAMELS. Cụ thể, quy định mới phản ánh tiêu chí Vốn (C) thông qua CAR đúng bản chất hơn. Thông tư 23 phân chia các TCTD, CN NHNNg tính CAR thành hai nhóm gồm những ngân hàng tính CAR theo Thông tư số 41/2016/TT-NHNN và tính CAR theo Thông tư số 22/2019/TT-NHNN.

Quy định mới giảm bớt mức độ "khắt khe" ở tiêu chí tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ nợ nhóm 2 (tiêu chí "Chất lượng tài sản") bằng việc nâng ngưỡng định lượng. Có thể, NHNN đã "tiên liệu" chất lượng tín dụng của các ngân hàng trong những năm tiếp theo sẽ bị ảnh hưởng theo chiều hướng kém khả quan do dịch bệnh Covid-19 gây ra.

Ngoài ra, Thông tư 23 cũng kiểm soát dòng tín dụng vào lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản bằng việc thêm vào tiêu chí Chất lượng tài sản (A) và điều chỉnh trọng số tính điểm từ 5% lên 10%.

Nhìn chung, các quy định mới được ban hành vào tuần cuối cùng của năm 2021 ít tác động đến hoạt động trọng yếu của phần lớn các ngân hàng tại Việt Nam.

Theo Nhịp sống kinh tế

Các tin khác

Nhiều ngân hàng tăng lãi suất huy động để thu hút dòng vốn  - Ngân hàng và Tiền tệ  - Cafef.vn

07/01/2022 11:02
 
Bước sang tháng đầu tiên của năm 2022, lãi suất huy động của nhiều ngân hàng đã có sự điều chỉnh tăng nhẹ.

Mua bán, lấy cắp thông tin thẻ ngân hàng sẽ bị phạt tới 150 triệu đồng từ 1/1/2022  - Ngân hàng và Tiền tệ  - Cafef.vn

07/01/2022 11:02
 
Theo quy định mới, hành vi lấy cắp, thông đồng để lấy cắp thông tin thẻ mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt từ 100-150 triệu đồng. Hành vi thuê, cho thuê, mua, bán thẻ hoặc thông tin thẻ có thể bị phạt lên đến 100 triệu.

USD tăng giá mạnh, vàng và Bitcoin lao dốc  - Ngân hàng và Tiền tệ  - Cafef.vn

07/01/2022 09:57
 
USD đảo chiều tăng mạnh trở lại sau khi công bố biên bản cuộc họp tháng 12 của Fed - làm gia tăng kỳ vọng về việc Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ sớm tăng lãi suất, và dữ liệu về thị trường lao động và cán cân thương mại.

Người dân ngày càng "xa lánh" gửi tiết kiệm ngân hàng?  - Ngân hàng và Tiền tệ  - Cafef.vn

07/01/2022 08:53
 
10 tháng đầu năm 2021, tiền gửi của dân cư chỉ tăng 3,08% và chủ yếu nhờ mức tăng mạnh trong tháng 2 khi nhiều người dồn tiền nhàn rỗi sau Tết để gửi ngân hàng. Từ tháng 3 đến nay tiền gửi tăng trưởng èo uột, đặc biệt từ tháng 8 đến nay tăng nhỏ giọt.

Quy định mới về mức phạt trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng  - Ngân hàng và Tiền tệ  - Cafef.vn

06/01/2022 10:30
 
Trong đó, từ năm 2022 sẽ tăng mức phạt đối với hành vi lấy cắp thông tin thẻ ngân hàng mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Dự báo lãi suất, tỷ giá năm 2022  - Ngân hàng và Tiền tệ  - Cafef.vn

06/01/2022 09:27
 
Liệu lãi suất còn giữ được mặt bằng thấp như hiện tại khi các NHTW lớn trên thế giới đang dần trung hòa chính sách tiền tệ nới lỏng?

USD ngày 5/1 quay đầu giảm, vàng tăng, Bitcoin được kỳ vọng chiếm thị phần của vàng  - Ngân hàng và Tiền tệ  - Cafef.vn

06/01/2022 08:08
 
USD giảm giá trong ngày 5/1 sau dữ liệu cho thấy thị trường việc làm của Mỹ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, trong bối cảnh nhà đầu tư chờ đợi biên bản kỳ họp tháng 12 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) để tìm kiếm thêm dấu hiệu về thời điểm Fed bắt đầu nâng lãi suất.

Fed dự kiến bắt đầu nâng lãi suất vào tháng 3 năm nay  - Ngân hàng và Tiền tệ  - Cafef.vn

06/01/2022 07:47
 
Theo biên bản cuộc họp ngày 14-15/12 của Uỷ ban Thị trường mở Liên bang (FOMC), dựa trên triển vọng đối với nền kinh tế, thị trường lao động và lạm phát, việc nâng lãi suất có thể được thực hiện sớm hơn hoặc với tốc độ nhanh hơn dự báo trước đó

Nhà đầu tư chuẩn bị tinh thần Fed sẽ nâng lãi suất, Dow Jones giảm 400 điểm  - Ngân hàng và Tiền tệ  - Cafef.vn

06/01/2022 07:13
 
Kết thúc phiên 5/1, chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm mạnh khi Phố Wall chuẩn bị cho việc chính sách tiền tệ sắp bị thắt chặt.

Các ngân hàng lớn của Mỹ yêu cầu nhân viên làm việc ở nhà những tuần đầu năm 2022  - Ngân hàng và Tiền tệ  - Cafef.vn

03/01/2022 10:30
 
Ngân hàng đầu tư đa quốc gia Goldman Sachs hôm qua (2/1) cho biết sẽ cùng các ngân hàng lớn khác khuyến khích nhân viên ở Mỹ làm việc tại nhà khi bắt đầu năm mới.

Hiển thị 1 - 10 tin trong 3702 kết quả

Thông báo ban Quản Trị
01/05/2013 22:38
Lượt xem 45917
Ban Quản trị không chịu trách nhiệm về tất cả tin post của các bạn và có quyền xử lý các tin post không phù hợp với đường hướng và quy định của web goldonline.vn
29/04/2013 14:39
Lượt xem 38670
Email: goldonlinesys@gmail.com
16/05/2014 10:20
Lượt xem 105452
thao tác :
- nhấp đúp vào icon kết nối mạng -> nhấp đúp Properties -> nhấp vào mục Internet Protocol (TCP/IP) => nhấp đúp vào Properties -> - nhập các thông số vào (xem hình minh họa) => nhấp ok Các thông số :
cách 1 :
DNS1 : 8.8.8.8 và DNS2: 208.67.222.222
cách 2 :
DNS1 : 208.67.220.220 và DNS2: 208.67.222.222
01/10/2013 09:40
Lượt xem 65601
Nhiếp ảnh viên Thầy Dự, chị Binboons và anh Lộc Phát.
11/11/2013 15:29
Lượt xem 42500
Được sự ủy thác của một số ân nhân, sáng nay Mod đã đi Ba Tri trở lại Trường Tiểu học An Phú Trung để trao quà cho em Tường Vi (khối 3) và một số em học sinh khuyết tật còn lại...
29/04/2013 16:07
Lượt xem 36417
Server cũ chuyển sang server mới...
29/04/2013 16:10
Lượt xem 35792
Phiên bản mobile vừa nhanh vừa nhẹ và cũng đầy đủ các chức năng như máy tính, dùng cho Ipad, Iphone và các loại điện thoại...
19/06/2013 09:49
Lượt xem 35256
Đường hướng Diễn đàn, Ý nghĩa Logo, Chủ đề các Trang, và Thành phần Ban Quản trị.
30/09/2013 08:38
Lượt xem 35160
Chung tay gây Quỹ Học bổng hưởng ứng theo dự án của anh Chim Cúc Cu, danh sách các bạn 3 miền đất nước và hải ngoại:
chị chimcútcon, chị Julia, chị binboons, chị Huỳnh Uyên, chị xauvân, chị khonggian, chị Hảo thư, chị ThanhHuyền, chị thuphuong, chị H.Nhung, chị muathuroi, anh Đại bàng, anh Gấu tèo, anh Lộc Phát, anh Chim Cúc Cu, anh bovang, anh rongreu, anh NgocAnh (editor), anh chilinhsjc (editor) và chị Mod (Quản trị viên trang web) và một số bạn xin được ẩn danh…
Đang tải bảng giá vàng...
Lực thị trường mua/bán
Kiến thức thị trường Vàng và Forex
25/05/2013 19:47
Lượt xem 134096
1 ounce vàng bằng bao nhiêu chỉ vàng?
25/05/2013 09:31
Lượt xem 100959
Vàng đương nhiên là quý rồi nhưng vàng cũng có nhiều loại khác nhau, từ 24K, 18K … cho tới 10K. Vậy những con số này có ý nghĩa gì đối với chất lượng vàng?
19/06/2013 09:17
Lượt xem 91528
* Mùa Hè (từ tháng 4 đến tháng 11): - Phiên Á bắt đầu từ 5h sáng - Phiên Âu bắt đầu từ 14h20 đến 22h20 - Phiên Mỹ bắt đầu từ 19h20 đến 4h sáng hôm sau
* Mùa Đông (từ tháng 11 đến tháng 4) : - Phiên Á bắt đầu từ 6h sáng - Phiên Âu bắt đầu từ 15h20 đến 23h20 - Phiên Mỹ bắt đầu từ 20h20 đến 5h sáng hôm sau
25/05/2013 09:06
Lượt xem 80250
Để người tiêu dùng có thêm thông tin về nguyên liêu chế tác trang sức, vàng, bạc và các kim loại quý. Chúng tôi cung cấp tới quý vị một số hiểu biết cơ bản về nguyên liệu phụ, phụ liệu dùng trong gia công chế tác kim hoàn
25/05/2013 09:56
Lượt xem 79387
Hãy cùng chúng tôi đọc những chia sẻ dưới đây để có thể lựa chọn được loại trang sức gắn đá quý phù hợp cho bạn nhất
03/05/2013 09:17
Lượt xem 77755
Nợ chính phủ, còn gọi là Nợ công hoặc Nợ quốc gia, là tổng giá trị các khoản tiền mà chính phủ thuộc mọi cấp từ trung ương đến địa phương đi vay...
16/07/2013 20:44
Lượt xem 76333
US Dollar Index là chỉ số đo sức mạnh của đô la Mỹ (USD) so với 6 đồng tiền chủ chốt khác.
25/05/2013 08:27
Lượt xem 74109
Ngành nào cũng có các thuật ngữ riêng cho ngành đó. Trong giao dịch vàng cũng có các thuật ngữ riêng. bảng dưới đây liệt kê một số thuật ngữ hay được sử dung trong giao dịch vàng.
25/05/2013 08:04
Lượt xem 73188
vàng trắng là hợp chất đa nguyên tố không phải là một đơn chất trong bảng tuần hoàn MENDELEEP.
25/05/2013 07:35
Lượt xem 72605
bóng ký và bóng phân đều là vàng, trong quá trình phân kim mà ra, tên này là tên người dân đặt cho
25/05/2013 09:47
Lượt xem 66500
Khi bạn được thừa hưởng một trang sức đá quý mà bạn không biết cách nào để nhận biết giá trị hay bạn muốn trờ thành một người sành sỏi về trang sức hơn, chúng tôi xin chia sẻ một vài thông tin có thể sẽ hữu ích cho bạn trong việc nhận biết đá quý.
03/05/2013 07:34
Lượt xem 65295
Chỉ số giá sản xuất (PPI) đo lường mức độ lạm phát trải qua bởi các nhà sản xuất...
02/05/2013 14:29
Lượt xem 64739
Với lượng vàng nắm giữ khổng lồ, mỗi động thái mua bán của SPDR Gold Trust đều ảnh hưởng mạnh tới thị trường.
25/05/2013 20:23
Lượt xem 62166
Các thông tin cơ bản : Mỹ, Biên bản cuộc họp của FOMC, Châu Á, Châu Âu
24/05/2013 15:49
Lượt xem 57600
Trailing stop là một công cụ hiệu quả trong MT4 giúp trader tối đa hoá lợi nhuận và hạn chế tối đa rủi ro. Công cụ này cực kì hữu ích khi nó tự động di chuyển mức stop loss cùng chiều với xu hướng giá mà trader kì vọng
Diễn đàn Vàng@ 2013 GoldOnline.vn
Email : goldonlinesys@gmail.com
Skype: golvn.sys
Hỗ trợ
Email : golvn.forex@gmail.com
Skype: golvn.forex