Cải lương

Đoạn tuyệt - Tuyệt phẩm của nhà văn Nhất Linh  - Cải lương

07/01/2014 05:55
Lượt xem 9551

Cải lương - Với thành phần nghệ sỹ ưu tú:

Bạch Tuyết, Minh Vương, Phùng Há, Hồng Nga, Kim Ngọc, Kim Giác, Giang Châu, Việt anh, Tú Trinh, Công Thành ........