Thánh ca

Những bài Thánh ca dành cho mùa Xuân  - Thánh ca

07/01/2014 05:43
Lượt xem 9126

1 - Chào xuân
2 - Xuân hồng ân
3 - Phút giao thừa
4 - Xuân ở trong con
5 - Ca dâng mùa xuân
6 - Đầu xuân cầu cho gia đình
7 - Lễ dâng mùa xuân
8 - Ngày xuân xin dâng
9 - Xuân yêu đời
10 - Dâng Chúa ngày xuân
11 - Hái lộc xuân
12 - Mừng xuân mới
13 - Thắp nén hương xuân